Effectiveness of the canalith repositioning procedure in idiopathic and posttraumatic benign paroxysmal positional vertigo.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Family Medicine & Primary Care Review
ISSN
1734-3402
EISSN
2449-8580
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
278-281
Numer tomu
18
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Benign paroxysmal positional vertigo - rehabilitation
Exercise movement techniques - methods
Semicircular canals - physiopathology
Vertigo - therapy
Physical therapy modalities
pl
Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy - rehabilitacja
Techniki ćwiczeń ruchowych - metody
Kanały półkoliste - patofizjologia
Zawroty głowy - leczenie
Metody fizykoterapeutyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000097815
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych