MORPHACTIN STIMULATES STEM ELONGATION AND THICKENING IN DECAPITATED SHOOTS OF Bryophyllum calycinum Salisb.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ogrodnictwa
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Agrobotanica
ISSN
0065-0951
EISSN
2300-357X
Wydawca
POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
21-28
Numer tomu
66
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
Bryophyllum calycinum
elongation
internode
methyl 2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylate
thickening
morphactin
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
28
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
Morphactin, methyl 2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylate (IT 3456), is a synthetic growth regulator with a unique action affecting various morphogenetic and physiological processes in plants, and has been characterized as a specific inhibitor of auxin polar transport. Morphactin applied at the last internode in decapitated shoots of Bryophyllum calycinum substantially stimulated elongation and thickening of the internode. Benzyladenine applied alone little affected stem elongation and thickening. Simultaneous application of benzyladenine and morphactin showed a synergistic effect on thickening, while it did not on elongation. These results suggest that morphactin translocated basipetally from the top of the treated internode inhibits auxin polar transport from the internode, resulting in the accumulation of endogenous auxin for elongation and thickening in the treated internode of decapitated shoots of Bryophyllum calycinum.
Język
pl
Treść
Morfaktyna, kwas metylo 2-chloro-9-hydroksyfluoreno-9-karboksylowy (IT 3456), jest syntetycznym regulatorem wzrostu o specyficznym działaniu powodującym zakłócenie wielu morfogenetycznych i fizjologicznych procesów w roślinach, jest specyficznym inhibitorem polarnego transportu auksyn. Morfakyna zastosowana na ostatnie międzywęźle w dekapitowanym pędzie Bryophyllum calycinum silnie stymuluje wydłużenie i zgrubienie tego międzywęźla. Benzyloadenina podana w podobny sposób jak morfaktyna nie powodowała istotnych zmian w porównaniu do roślin kontrolnych. Łączne traktowanie ostatniego międzywęźla po dekapitacji roślin morfaktyną i benzyloadeniną powodowało synergistyczny wpływ tylko na zgrubienie łodygi w porównaniu z traktowaniem samą morfaktyną. Otrzymane wyniki wskazują, że morfaktyna jest przemieszczana bazypetalnie z wierzchołka traktowanego międzywęźla i hamuje polarny transport w tym międzywęźlu, w wyniku tego następuje akumulacja auksyny w tym międzywęźlu powodując wydłu- żanie i grubienie traktowanego międzywęźla w dekapitowanych roślinach Bryophyllum calycinum.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
591753
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych