Biogas efficiency of selected fresh fruit covered by the Russian embargo
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 : Recycling, Air Pollution and Climate Change, Modern Energy and Power Sources, 2-5 November, 2016, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria
Data publikacji
2016
ISBN
978-619-7105-82-7
Wydawca
STEF92 Technology Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Biogas efficiency of selected fresh fruit covered by the Russian embargo
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
227-233
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
waste management
food processing industry
methane fermentation
embargo
fruits
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM 2016
Nazwa konferencji
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference
Początek konferencji
2016-11-02
Koniec konferencji
2016-11-05
Lokalizacja konferencji
Vienna
Kraj konferencji
AT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
0000017069
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych