Architectural acoustics as forming factor in sacral space
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Wrocławska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2017 : conference proceedings, Albena, Bulgaria, 24-30 August, 2017. Book 5, Urban planning, architecture and design. Vol. 2, Urban studies, planning and development, architecture and design
Data publikacji
2017
ISBN
9786197408256
Wydawca
STEF92 Technology
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Architectural acoustics as forming factor in sacral space
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
483-490
Numer rozdziału
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
akustyka architektoniczna
akustyka kościoła
architektura kościołów
przestrzeń sakralna
kształtowanie przestrzeni
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM 2017
Nazwa konferencji
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts
Początek konferencji
2017-08-24
Koniec konferencji
2017-08-30
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000211808
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych