Towards complete educational process in architectural design: from profound study of indigenous culture to the contemporary dwelling project
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Wrocławska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2015 : conference proceedings, Albena, Bulgaria, 26 August - 1 September, 2015. Book 4, Arts, performing arts, architecture and design : history of arts, contemporary arts, performing and visual arts, architecture and design
Data publikacji
2015
ISBN
9786197105506
Wydawca
STEF92 Technology
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Towards complete educational process in architectural design: from profound study of indigenous culture to the contemporary dwelling project
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
741-748
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
teoria architektury
edukacja architektoniczna
projektowanie zrównoważone
budynek bioklimatyczny
ochrona dziedzictwa kulturowego
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM 2015
Nazwa konferencji
2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts
Początek konferencji
2015-08-26
Koniec konferencji
2015-09-01
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000201072
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych