Congenital hypothyroidism — Polish recommendations for therapy, treatment monitoring, and screening tests in special categories of neonates with increased risk of hypothyroidism = Wrodzona niedoczynność tarczycy — polskie rekomendacje dotyczące leczenia, monitorowania terapii i badania przesiewowego w specjalnych kategoriach noworodków z wysokim ryzykiem niedoczynności tarczycy
PBN-AR
Instytucja
Instytut Matki i Dziecka
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Congenital hypothyroidism — Polish recommendations for therapy, treatment monitoring, and screening tests in special categories of neonates with increased risk of hypothyroidism = Wrodzona niedoczynność tarczycy — polskie rekomendacje dotyczące leczenia, monitorowania terapii i badania przesiewowego w specjalnych kategoriach noworodków z wysokim ryzykiem niedoczynności tarczycy (zgłoszony przez Instytut Matki i Dziecka) Congenital hypothyroidism - Polish recommendations for therapy, treatment monitoring, and screening tests in special categories of neonates with increased risk of hypothyroidism. (zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie) Congenital hypothyroidism — Polish recommendations for therapy, treatment monitoring, and screening tests in special categories of neonates with increased risk of hypothyroidism (zgłoszony przez I Wydział Lekarski) Congenital hypothyroidism - Polish recommendations for therapy, treatment monitoring, and screening tests in special categories of neonates with increased risk of hypothyroidism. (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Congenital hypothyroidism - Polish recommendations for therapy, treatment monitoring, and screening tests in special categories of neonates with increased risk of hypothyroidism = Wrodzona niedoczynność tarczycy - polskie rekomendacje dotyczące leczenia, monitorowania terapii i badania przesiewowego w specjalnych kategoriach noworodków z wysokim ryzykiem niedoczynności tarczycy. (zgłoszony przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim) Congenital hypothyroidism - Polish recommendations for therapy, treatment monitoring, and screening tests in special categories of neonates with increased risk of hypothyroidism = Wrodzona niedoczynność tarczycy - polskie rekomendacje dotyczące leczenia, monitorowania terapii i badania przesiewowego w specjalnych kategoriach noworodków z wysokim ryzykiem niedoczynności tarczycy. (zgłoszony przez Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Endokrynologia Polska
ISSN
0423-104X
EISSN
2299-8306
Wydawca
VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. Grupa Via Medica
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
5
Strony od-do
536-547
Numer tomu
67
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
angielski
congenital hypothyroidism
treatment
monitoring
screening tests
premature neonates
low birth weight
polski
wrodzona niedoczynność tarczycy
leczenie
monitorowanie
testy przesiewowe
wcześniaki
dzieci z niską masą urodzeniową
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Proper treatment of congenital hypothyroidism warrants normal intellectual and physical development. This paper introduces the principles of treatment of congenital hypothyroidism, the recommended levothyroxine dosage, and the aims of therapy with its justification. The principles of treatment, specialist care of the patient, and methods used to evaluate therapeutic effects are described. Based on these data, recommendations concerning treatment and its monitoring in patients with congenital hypothyroidism are formulated. The paper also highlights the importance of educating the patients and/or their caretakers as one of the basic components of an effective therapy. The interpretation of screening tests in preterm neonates is provided as well. In the current screening program in preterm children TSH was determined between days three and five of life and then after three weeks. During this time TSH values are frequently low because of the immaturity of the hypothalamic-pituitary axis. Due to the increased risk of primary and secondary hypothyroidism in preterm and low birth weight babies the determination of TSH and fT4 between days three and five of life is recommended, irrespective of the screening test.
Język
polski
Treść
Właściwe leczenie gwarantuje dziecku z wrodzoną niedoczynnością tarczycy prawidłowy rozwój umysłowy i fizyczny. W pracy przedstawiono zasady leczenia wrodzonej niedoczynności tarczycy, zalecane dawki lewotyroksyny oraz cele terapii wraz z uzasadnieniem. Opisano zasady właściwego monitorowania terapii i metody oceny skuteczności leczenia oraz zasady opieki specjalistycznej nad pacjentem. Na podstawie tych danych przygotowano rekomendacje dotyczące leczenia i monitorowania terapii u pacjentów z wrodzoną niedoczynnością tarczycy. Podkreślono także rolę edukacji pacjenta i jego opiekunów jako jednego z podstawowych elementów skutecznej terapii. W pracy przedstawiono także problem interpretacji testów przesiewowych i leczenie u dzieci przedwcześnie urodzonych. W dotychczas istniejącym programie badań przesiewowych u wcześniaków oznaczano TSH w 3.–5. dobie życia, a następnie po 3. tygodniu życia. Wartości TSH są wówczas często niskie z uwagi na niedojrzały układ podwzgórzowo-przysadkowy. W związku ze zwiększonym ryzykiem pierwotnej i wtórnej niedoczynności tarczycy u wcześniaków i dzieci z niską masą urodzeniową rekomenduje się oznaczenia TSH i fT4 w 3.–5. dobie życia niezależnie od badania przesiewowego.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
praca recenzowana
postgraduate education
Inne
System-identifier
PX-58c2aff1d5dead78c0213db8
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych