Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) (zgłoszony przez I Wydział Lekarski) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) = Zalecenia ogólne dotyczące postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych). (zgłoszony przez Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wydział Lekarski w Katowicach) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) (zgłoszony przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) (zgłoszony przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wojskowy Instytut Medyczny) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) (zgłoszony przez Wydział Lekarski II) Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours (zgłoszony przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Endokrynol. Pol. (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0423-104X
EISSN
2299-8306
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
79-110
Numer tomu
68
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: -54)
Słowa kluczowe
pl
Nowotwory układu trawiennego - diagnostyka
Nowotwory układu trawiennego - leczenie
Guzy neuroendokrynne - diagnostyka
Guzy neuroendokrynne - leczenie
Wytyczne postępowania klinicznego
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
0000032248
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych