Allelochemicals as Bioherbicides — Present and Perspectives
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Biologii (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
Herbicides - Current Research and Case Studies in Use
Data publikacji
2013
ISBN
978-953-51-1112-2
Wydawca
Intech
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Allelochemicals as Bioherbicides — Present and Perspectives
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,5
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
114120131
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych