Influence of exogenously supplemented caffeine on cell division, germination, and growth of economically important plants
PBN-AR
Instytucja
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Uniwersytet Gdański)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
The question of caffeine
Data publikacji
2017
ISBN
978-953-51-3274-5
Wydawca
InTech
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Influence of exogenously supplemented caffeine on cell division, germination, and growth of economically important plants
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
127-142
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.75
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
antimicrobials
Brassica oleracea
Clavibacter sp.
Dickeya sp.
Lactuca sativa
Pectobacterium sp.
plant protection
Pseudomonas sp.
Ralstonia sp.
Solanum lycopersicum
Solanum tuberosum
Vicia faba
Xanthomonas sp.
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
UOG6e4b58c24b1d447c8b8f8a967b9eed23
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych