Pre-concentration of traces of cadmium, cobalt, nickel and lead in natural honeys by solid phase extraction followed by their determination using flame atomic absorption spectrometry
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY
ISSN
0103-5053
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
nr 2
Strony od-do
331-339
Numer tomu
vol. 25
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pol
miód
analiza śladowa
ekstrakcja do fazy stałej
płomieniowa atomowa spektrometria absorpcyjna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
eng
Treść
A simple and fast sample preparation procedure for the determination of traces of Cd, Co, Ni and Pb in honeys was proposed. It included the preparation of acidified sample solutions of honeys, the retention of elements of interest on resin beds of a strongly acidic gel cation exchanger Dowex 50W×8-400, and their elution with a 3.0 mol L-1 HCl solution prior to measurements by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). The method provided the precision and the accuracy better than 4.5% and detection limits of 0.005 µg g-1 (Cd), 0.015 µg g-1 (Co, Ni) and 0.073 µg g-1 (Pb). The reliability of results obtained with the developed procedure and FAAS was validated by the recovery test and the comparison with results achieved using the wet digestion and inductively coupled plasma optical emission spectrometry. The method was applied for the analysis of sixty nine samples of honeys originated from the Lower Silesia region (southeast Poland). It was found that Cd, Co and Pb were under detection limits, while Ni was determined in nine honeys at the level of 0.19-0.93 µg g-1.
Inne
System-identifier
000192098
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych