Duchowość pasyjna w kręgu ksieni Magdaleny Doroty Daniłowiczówny (ok. 1607-1687)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
ISSN
2081-1861
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
93-102
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0192600107456