QUASI-PERIODIC OSCILLATIONS FROM ROSSBY WAVE INSTABILITY
PBN-AR
Instytucja
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the Annual meeting of the French Society of Astronomy and Astrophysics
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Société Francaise d'Astronomie et d'Astrophysique
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
QUASI-PERIODIC OSCILLATIONS FROM ROSSBY WAVE INSTABILITY
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
pp.487-490
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 5
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
SF2A-2013: Annual meeting of the French Society of Astronomy and Astrophysics.
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
c1132