Energetyka wiatrowa w polskim sektorze Morza Bałtyckiego w aspekcie oddziaływania na ichtiofaunę i rybołówstwo. Potential effects of wind farms on ichthyofauna and fishery in the polish marine areas
PBN-AR
Instytucja
Instytut Morski w Gdańsku
Książka
Tytuł książki
Wykorzystanie zasobów morza. Gospodarka morska a nauka. The exploitation of marine resources. The maritime economy and scientific potential. Szczecin
Data publikacji
2013
ISBN
078-83-7663-169-1
Wydawca
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Energetyka wiatrowa w polskim sektorze Morza Bałtyckiego w aspekcie oddziaływania na ichtiofaunę i rybołówstwo. Potential effects of wind farms on ichthyofauna and fishery in the polish marine areas
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
113-133
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.93
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 5
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
559383