Flora naczyniowa (Tracheophyta) cmentarzy w Czeladzi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Ziemi (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
ISSN
1896-1460
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
77-88
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
bioróżnorodność
Czeladź
flora cmentarna
krajobraz kulturowy
rośliny naczyniowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0192600116060