A parallel memetic algorithm for the vehicle routing problem with time windows
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Książka
Tytuł książki
2013 EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON P2P, PARALLEL, GRID, CLOUD AND INTERNET COMPUTING 3PGCIC 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-0-7695-5094-7
Wydawca
The Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
A parallel memetic algorithm for the vehicle routing problem with time windows
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
144-151
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
angielski
Genetic and local search algorithms
Parallel memetic algorithm
Parallel processes cooperation schemes
Vehicle routing problem with time windows
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
3PGCIC 2013
Nazwa konferencji
2013 EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON P2P, PARALLEL, GRID, CLOUD AND INTERNET COMPUTING
Początek konferencji
2013-10-28
Koniec konferencji
2013-10-30
Lokalizacja konferencji
Compiegne
Kraj konferencji
FR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0192600110469
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych