"Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2013
Główny język publikacji
PL
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
258
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
1
Wydawca
POLTEXT
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
978-83-7561-320-9
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
11,72
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Nagrody
Praca wybitna
Powód
Recenzja prof. Bogdana Nogalskiego z Uniwersytetu Gdańskiego: „Publikacja stanowi kolejny, dobry i wyróżniający się, a także kierowany we właściwą stronę krok autora w badaniu i pogłębianiu, a zarazem także metodycznemu poznawaniu i zgłębianiu zagadnienia przywództwa jako zjawiska fascynującego współczesność. Autor pracy, o wyraźnych cechach studium poznawczego opartego na pogłębionym badaniu empirii – postanowił przez zbiór pytań skierowanych do 29 co bardziej znanych osób polskiego świata polityki, życia publicznego i religijnego, sztuki, nauki, sportu, wojska oraz biznesu, które w jego opinii można określić mianem przywódcy/przywódców, opublikować pogłębioną analizę udzielanych przez nich odpowiedzi, wykorzystując źródła przywództwa i kompetencje przywódcze. (…) Profesor A.K. Koźmiński w swojej bardzo ciekawej i oryginalnie (zarówno pod względem treści, jak i formy) skomponowanej książce, w sposób bardzo udany pokazał zjawisko przywództwa w całej złożoności. Poprzez różnorodność jego postrzegania i rozumienia przez różne grupy społeczne, działające m.in. w biznesie, kulturze i innych sferach aktywności ludzkiej, wskazał na zadziwienie współczesnego świata tym zjawiskiem i tworzące się w jego ramach również sprzeczności, niedookreślenia czy wyobrażenia. Renesansowa wiedza i dociekliwy intelekt pozwalają prof. A.K. Koźmińskiemu stawiać trafne pytania o istotę przywództwa, jego źródła, ewolucję stylu i metod, etykę, balansując w pewnym sensie na subiektywnej i obiektywnej granicy poznania, dziwić się bezradności nauk społecznych wobec skomplikowania świata i natury ludzkiej, wskazywać na mity i paradoksy przywództwa. (…) Książka moim zdaniem wypełnia lukę jaka – w tej materii – istnieje w literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu (a także szerzej nauk społecznych), przez co stanowi istotny wkład, także w rozwój teorii tej dyscypliny. Jednocześnie książka ma istotne znaczenie dla praktyki gospodarczej, a zarazem stanowi wyzwania dla kolejnych badań naukowych. (…) Niewątpliwie w skali naszej dziedziny (nauki ekonomiczne), a także nauk społecznych, książkę uznać należy za bestseller. Jej czytanie sprawia czytelnikowi niezwykłą frajdę, bowiem napisana jest językiem niezwykle prostym i komunikatywnym. Takiej książki jeszcze nie było”.
Nagroda
Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za pracę naukową w kategorii "Monografie"
przyznana przez komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk w roku 2014
Uzasadnienie: Brak dostępności uzasadnienia ze strony organu przyznającego nagrodę
Inne
System-identifier
17274