"Zarządzanie designem w przedsiębiorstwie"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
ISSN
0860-6846
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
10
Strony od-do
56-64
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,51
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Wizerunek przedsiębiorstwa
Przewaga konkurencyjna
Zarządzanie przedsiębiorstwem
EN
Company image
Competitive advantage
Enterprise management
Streszczenia
Język
EN
Treść
The purpose of this article is to familiarize readers with design management as an area of growing importance in business management. The article presents four key elements related to the implementation of the activities of: design management levels, the position of design manager, forms of cooperation with the designer and the design brief. Practical implications is to improve the quality of management and cooperation in the field of design management. By presenting the key success factors of collaboration with the designer, article also provides important information and guidance for managers who want to start working with designers. (original abstract)
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom specyfiki zarządzania designem jako obszaru o rosnącym znaczeniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Artykuł prezentuje cztery najważniejsze elementy związane z tym zagadnieniem: poziomy zarządzania designem, stanowisko menadżera designu, formy współpracy z projektantem oraz tzw. wytyczne projektowe. Implikacje praktyczne oraz społeczne publikacji to podniesienie jakości zarządzania oraz współpracy w obszarze zarządzania designem. Artykuł dostarcza istotnych wskazówek oraz wytycznych dla menadżerów chcących rozpocząć pracę z designerem.
Inne
System-identifier
17863