"Risk-based management control in the public sector in Poland"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI
ISSN
1641-4381
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
72 (128)
Strony od-do
62-77
Numer tomu
72
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,680000
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono element reform z zakresu New Public Management w Polsce, gdzie gruntowne zmiany w systemach kontroli w sektorze publicznym są wprowadzane za sprawą grupy zwolenników innowacji w Ministerstwie Finansów. Zmiany dotyczą zarówno aspektów technicznych, jak i kulturowych. Nowy system jest oparty na wzorcach brytyjskich, przede wszystkim na podręczniku brytyjskiego skarbu nazywanym Pomarańczową Księgą. Głównymi sponsorami nowego systemu w Polsce są audytorzy wewnętrzni, tworzący nową grupę zawodową od 2001 r., która zastępuje wcześniej istniejące struktury kontroli. Dorobek badań z zakresu teorii aktorów-sieci wskazuje, że przyjęcie innowacji jest uzależnione od uruchomienia przez sponsorów procesu translacji oraz zdobycia sojuszników, którzy będą wspierać translację. W artykule przedstawiono rozwój reform oraz wyniki dwóch badań empirycznych pokazujących początkowe reakcje na nowy system kontroli oraz ocenę percepcji ryzyka wśród pracowników sektora publicznego. Wyniki badania wskazują, że zarówno problematyzacja, jak i zainteresowanie reformami były ograniczone. Jednak nowy system został wpisany w przepisy prawa o finansach publicznych, co utrudnia jego zaniechanie i zwiększa szansę na kontynuację reform, choćby w sensie formalnym. W zakończeniu przedstawiono nowe możliwości badań w zakresie kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)
Inne
System-identifier
17271