"Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zarządzanie i Finanse
ISSN
2084-5189
EISSN
Wydawca
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2 cz.4
Strony od-do
267-278
Numer tomu
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,500000
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
modele wyceny;
informacja finansowa;
dane panelowe
EN
valuation models;
financial information;
panel data
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem prezentowanego badania jest oszacowanie wpływu sektora działalności spółki oraz jej rozmiaru na wartość mnożników wyceny modelu zysku rezydualnego. Badanie przeprowadzono na próbie spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Niemczech, Francji i Polsce w okresie 2000-2010. Wykorzystano model zysku rezydualnego z modyfikacjami Jamesa A. Ohlsona, które pozwalają na estymację modelu bez konieczności wykonywania prognoz zysku rezydualnego w okresach przyszłych. Atutem prezentowanego badania jest podjęcie próby oszacowania nieobserwowalnej zmiennej szoku w zysku rezydualnym, która występuje w modelu Ohlsona. Wyniki badania wskazują na istotne zróżnicowanie pomiędzy krajami. W próbie niemieckiej zidentyfikowano istotny wpływ sektora działalności na mnożniki wyceny. We wszystkich trzech próbach wystąpiła istotna interakcja mnożnika wyceny z rozmiarem spółki.
Język
EN
Treść
The purpose of this study was to estimate the impact of industry sector and firm size on valuation multiples in the residual income model. The study was carried out on an archival sample of companies listed at stock exchanges in Germany, France and Poland over the period from 2000 to 2010 with the use of the Ohlson model. An important contribution of this paper is the attempt to estimate the other information variable present in the Ohlson model. Results show a significant country effect. In the German sample, industry sector does affect valuation multiples. Firm size is an important factor in all three samples. The inclusion of the other information variable causes a decrease in standard errors of estimates.
Inne
System-identifier
17306