"Ochrona prawa z rejestracji zarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
MONITOR PRAWNICZY
ISSN
1230-6509
EISSN
Wydawca
C.H. Beck
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
46-52
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
PL
Treść
„Można zaryzykować twierdzenie, że żaden inny z przedmiotów chronionych prawem własności przemysłowej nie jest tak blisko człowieka, gdyż właściwie wszystko, co nas otacza jest wzorem przemysłowym”1. Jednak wszechobecność wzorów przemysłowych nie wiąże się ze świadomością prawną związaną z ich ochroną. Ochrona wzorów przemysłowych jest uzyskiwana poprzez złożenie wniosku o rejestrację w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante2 w przypadku wzorów wspólnotowych lub w Urzędzie Patentowym RP w przypadku wzorów przemysłowych. Wniosek o rejestrację jest badany jedynie w zakresie formalnym, wobec tego ochronę może uzyskać wzór, który nie spełnia przesłanek rejestracyjnych. Jedyną drogą podważenia rejestracji jest złożenie wniosku o unieważnienie. Przedstawiony wyrok jest pierwszym wyrokiem wydanym przez Sąd Unii Europejskiej3, mającym za przedmiot skargę na decyzję Izby Odwoławczej OHIM. Istotność tego wyroku podkreśla fakt, że blisko 80% wniosków składanych do Wydziału Unieważnień jako podstawę wskazuje brak nowości i indywidualnego charakteru wzoru4. Przedmiotem rozważań w tym orzeczeniu jest ocena nowości i indywidualnego charakteru metalowych krążków dołączanych do opakowań chipsów jako elementów promocyjnych. W wyroku Sąd podjął próbę m.in. wskazania zakresu, w jakim następuje porównywanie wzorów, zdefiniowanie instytucji poinformowanego użytkownika, zakresu swobody twórczej, jak również analizie zostały poddane aspekty prawa procesowego, takie jak dopuszczalność przedstawienia nowych dowodów na etapie postępowania przed Sądem.
Inne
System-identifier
20488