"Komunikacja nieformalna - metaanaliza"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
MARKETING I RYNEK
ISSN
1231-7853
EISSN
Wydawca
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
8
Strony od-do
747-754
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,600000
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
komunikacja nieformalna, marketing szeptany, word of mouth.
Streszczenia
Język
PL
Treść
Cem artykułu jest dokonanie analizy ilościowej i jakościowej polskojęzycznych publikacji naukowych z zakresu komunikacji nieformalnej. Na potrzeby metaanalizy wykorzystano przeglądarkę Google Scholar oraz program Harzings Publish or Perish, jak również oprogramowanie UCINET 6 for Windows. Posługując się słowami kluczowymi: komunikacja nieformalna, marketing szeptany, poczta pantoflowa, word of mouth wyznaczono 76 publikacji, które następnie poddano analizie metodą lejka paradygmatu (Nairn, 2007). Ostatecznie, jako publikacje znaczące dla dyscypliny nauk społecznych i o zarządzaniu, które zawierają istotne ustalenia dla zakresu komunikacji nieformalnej uznano 31 artykułów oraz 3 książki. Z analizy ilościowej i jakościowej publikacji wynika, iż polscy autorzy rzadko sięgają po polski dorobek, a jedynie 17% analizowanych publikacji zawiera własne badania empiryczne.
Inne
System-identifier
18628