Computer flow simulation through a single cooling unit in the context of its construction
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
30-33
Numer tomu
59
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
schładzanie mas cukierniczych
moduł chłodzący
ciecz chłodząca
badania symulacyjne
EN
candy mass cooling
cooling module
cooling fluid
simulation research
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article includes the results obtained by the fluid flow simulation through a single candy cooling unit. The aim of this investigation was to verify the tabletop construction. It was found that there is a necessity for redesigning the original construction. The introduced modifications allowed reduction of the stagnation areas nearby the turn canals and the heat exchanger corners.
Język
pl-PL
Treść
W artykule zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych przepływu cieczy chłodzącej na przekroju pojedynczego modułu chłodzącego stołu do schładzania mas cukierniczych. Badania przeprowadzono na potrzebę weryfikacji konstrukcji stołu. Wykazano, że zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w konstrukcji, które pozwolą na zmniejszenie stref stagnacji przepływu w okolicach kanałów nawrotnych oraz narożników płaszcza wodnego.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
2014-004