Analiza i badania elementów służących do podwieszenia kolejowej górnej sieci trakcyjnej – stan aktualny
PBN-AR
Instytucja
Instytut Kolejnictwa
Książka
Tytuł książki
SEMTRAK 2014 : XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej : materiały konferencyjne, Zakopane, październik 2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-86219-69-8
Wydawca
Politechnika Krakowska
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza i badania elementów służących do podwieszenia kolejowej górnej sieci trakcyjnej – stan aktualny
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 13)
Pozostali autorzy
+ 11
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SEMTRAK 2014
Nazwa konferencji
SEMTRAK 2014 : XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej
Początek konferencji
2014-10-15
Koniec konferencji
2014-10-17
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-56985e5d810641ecf917e762