Agrophysics - physics in agriculture and environment
PBN-AR
Instytucja
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Soil Science Annual
ISSN
2300-4967
EISSN
2300-4975
Wydawca
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
67-80
Numer tomu
64
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
agrophysics
soils
agriculture
environment
physical methods
pl
agrofizyka
metody fizyczne
rolnictwo
środowisko
gleby
Streszczenia
Język
en
Treść
Agrophysics is one of the branches of natural sciences dealing with the application of physics in agriculture and environment. It plays an important role in the limitation of hazards to agricultural objects (soils, plants, agricultural products and foods) and to the environment. Soil physical degradation, gas production in soils and emission to the atmosphere, physical properties of plant materials influencing their technological and nutritional values and crop losses are examples of such hazards. Agrophysical knowledge can be helpful in evaluating and improving the quality of soils and agricultural products as well as the technological processes.
Język
pl
Treść
Agrofizyka jest integralną częścią fizyki środowiska, o charakterze interdyscyplinarnym, stojącą na pograniczu fizyki i biologii oraz nauk podstawowych i stosowanych. Odgrywa ważną rolę w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych w obiektach rolniczych (gleby, rośliny, płody rolne, produkty żywnościowe) w tym: fizycznej degradacji gleb, produkcji i emisji gazów do atmosfery oraz strat ilościowych i jakościowych biomasy. Jest pomocna w ocenie i ulepszaniu gleb, produktów rolniczych oraz procesów technologicznych. Nowoczesne metody pomiarowe, monitoring i modelowanie odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w badaniach agrofizycznych.
Cechy publikacji
REVIEW_ARTICLE
Inne
System-identifier
601150
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych