Wpływ stopnia rozdrobnienia biomasy roślinnej na produkcję biogazu
PBN-AR
Instytucja
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Agrophysica
ISSN
1234-4125
EISSN
Wydawca
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
139-149
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
biogaz
obróbka wstępna
fermentacja metanowa
lign in oceluloza
en
biogas
pre-treatment
methane fermentation
lignocellulose
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Obróbka wstępna surowców wykorzystywanych, jako substrat w instalacjach biogazowni rolniczych jest niezbędnym zabiegiem pozwalającym na szybszy i sprawniejszy przebieg procesu fermentacji metanowej. Celem pracy było określenie wpływu mechanicznej obróbki wstępnej na ilość i jakość biogazu w procesie fermentacji metanowej. Materiał do badań stanowiły trawy energetyczne: miskant olbrzymi i mozga trzcinowata o dwóch zróżnicowanych przedziałach długości sieczki: 0,5-3 mm, 4-8 mm. Pomyślny przebieg eksperymentu wskazuje, że mechaniczne rozdrobnienie ma istotny wpływ na proces fermentacji metanowej.
Język
en
Treść
Pre-treatment of raw materials is a necessary procedure to improve biogas production in anaerobic process. The aim of this study was to determine the effect of mechanical pre-treatment on the quantity and quality of biogas of methane fermentation process. The experimental material consisted of energy grasses: Miscanthus giganteus and Phalaris arundinacea L., of two different ranges of chaff length: 0.5-3 mm and 4-8 mm. The success of the experiment indicates that mechanical fragmentation has a significant positive effect on the anaerobic digestion process.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
601400