Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys wyizolowanych z gleby i truskawek
PBN-AR
Instytucja
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze Tom I: Część II
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-942083-1-8
Wydawca
Młodzi Naukowcy dr Jędrzej Nyćkowiak
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys wyizolowanych z gleby i truskawek
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
104-110
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,84
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
uzdolnienia kataboliczne mikrogrzybów; Biolog@ FF Plates
Streszczenia
Język
pl
Treść
Streszczenie Grzyby termooporne, m.in. z rodzaju Byssochlamys są czynnikami powodującymi psucie przetworzonych termicznie produktów, zwłaszcza owocowych. Skażenie surowców rolniczych, np. truskawek następuje często w wyniku ich kontaktu z glebą, a zanieczyszczone zarodnikami surowce stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, ze względu na zdolność wytwarzania toksycznych metabolitów wtórnych. Celem pracy było porównanie uzdolnień katabolicznych szczepów grzybów z rodzaju Byssochlamys, wyizolowanych z gleby i truskawek, Badania obejmowały ocenę zdolności grzybów do wykorzystania 95 różnych substratów węglowych, umieszczonych na mikropłytce Biolog® FF . ,,Metabolicznego fingerprintingu" szczepów dokonano na podstawić zmian reakcji kolorymetrycznej związanej z redukcją związków tetrazoliowych w odpowiedzi na proces metabolizowania (utleniania) substratów (absorbancja mierzona przy długości fali 490 nm, w odstępach 24 h, przez 9 dni hodowli). Różnice w profilach metabolicznych poszczególnych szczepów przedstawiono na podstawie wskaźników bioróżnorodności, obejmujących ogólną aktywność metaboliczną szczepów - Average Well Colour Development (AWCD) oraz liczbę zużytych substratów — Richness (R), w poszczególnych godzinach inkubacji. Analiza uzyskanych wyników obejmowała również określenie procentowego wykorzystania poszczególnych grup substratów węglowych oraz pojedynczych źródeł węgla w 168 h inkubacji płytek FF. Podobieństwa i różnice w profilach metabolicznych poszczególnych szczepów zwizualizowano za pomocą analizy skupień (mapa grupowania obiektów i cech) i drzewa podobieństwa (metoda Warda), a określono na podstawie kryteriów Sneatha. Przeprowadzone analizy wykazały, że badane szczepy z rodzaju Byssochlamys charakteryzowały się odmienną aktywnością metaboliczną. Najwyższą aktywnością wykazał się szczep G12/14, a najniższą G13/15 (obydwa izolaty pochodziły z gleby). Największe różnice miedzy szczepami zanotowano w stosunku do wykorzystania amin i amidów. Szczepy G9/14 i G13/14 niemalże nie wykorzystywały tej grupy substratów (<0,3%), a G11/14 wykorzystywał je w bardzo niewielkim stopniu (2,6%) na rzecz aminokwasów (29.58%). Związki z grupy amin i amidów mogą być zatem czynnikami hamującymi wzrost grzybów termoopornych.
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
658018