Comparison of the laying and egg weight of laying hens in two types of cages
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zwierzętach (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES- SGGW ANIMAL SCIENCE
ISSN
1898-8830
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
52
Strony od-do
13-22
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Inne
System-identifier
28474