3D FEM Simulation of Titanium Machining
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Opolska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and TechnologiesNewtech 2013. Vol. 1 [Dokument elektroniczny]
Data publikacji
2013
ISBN
978-91-7501-892-8
Wydawca
KTH Royal Institute of Technology
Publikacja
Główny język publikacji
Angielski
Tytuł rozdziału
3D FEM Simulation of Titanium Machining
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
31-40
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 3rd International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies NEWTECH 2013.
Początek konferencji
2013-10-27
Koniec konferencji
2013-10-27
Lokalizacja konferencji
Stockholm, Sweden
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
23166