Funkcjonowanie młodych polskich migrantów na polskim i imigranckim rynku pracy. Postakcesyjni emigranci powrotni jako grupa zagrożona bezrobociem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Studiów Edukacyjnych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
ISSN
1898-5084
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
33 : Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym
Strony od-do
128-139
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-56986974810641ecf918350a