Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Psychologiczne
ISSN
1507-7888
EISSN
Wydawca
Towarzystwo Naukowe KUL
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
327-346
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Słowa kluczowe
polski
osobowość;
cechy osobowości;
Wielka Piątka
International Personality Item Pool.
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
17
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Artykuł prezentuje polską adaptację kwestionariusza IPIP-BFM-50 Goldberga do pomiaru pię­ciu cech osobowości w tradycji leksykalnej (ekstrawersja, ugodowość, sumienność, stabilność emocjonalna oraz intelekt). Procedura adaptacyjna została przeprowadzona w ośmiu badaniach, natomiast analizy - łącznie na grupie N = 7015 osób w wieku od 10 do 83 lat (średnia wieku wyniosła 29 lat). Rzetelność oszacowano za pomocą wskaźników a Cronbacha. Trafność czynni­kowa została zweryfikowana w konfirmacyjnej analizie czynnikowej, zaś równoważność pomiaru między różnymi sytuacjami badawczymi - w wielogrupowej konfirmacyjnej analizie czynnikowej. Trafność zewnętrzna została oszacowana poprzez porównanie wyników uzyskanych za podstawie IPIP-BFM-50 z wynikami NEO-FFI i NEO-PI-R. Otrzymane wyniki uzasadniają wniosek, że IPIP-BFM-50 jest narzędziem o satysfakcjonujących parametrach psychometrycznych, które może być stosowane w badaniach naukowych.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
578786