Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Psychologiczne
ISSN
1507-7888
EISSN
Wydawca
Towarzystwo Naukowe KUL
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
367-384
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
577512