Soil and habitat conditions of the selected ecological grasslands in "Nature 2000" region located nearby Koźmin brown coal pit
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
98-102
Numer tomu
59
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
soil conditions
habitat conditions
Natura 2000
grassland communities
physical properties
water properties
soil degradation
brown coal pit
pl
warunki glebowe
warunki siedliskowe
obszary chronione
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
zbiorowiska łąkowe
właściwości fizyczne
właściwości wodne
degradacja gleb
Inne
System-identifier
0000009489