Organoleptic damage classification of potatoes with the use of image analysis in production process
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Sixth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2014) : 5-6 April 2014, Athens, Greece
Data publikacji
2014
ISBN
978-162841186-7
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Organoleptic damage classification of potatoes with the use of image analysis in production process
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
art. no. 91590W
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
artificial neural network
classification
image analysis
organoleptic characteristics
potato
tuber
damage to potatoes
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Sixth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2014)
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000007655
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych