Wełna mineralna w kształtowaniu właściwości wodnych gleb
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Woda
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-942083-9-4
Wydawca
Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wełna mineralna w kształtowaniu właściwości wodnych gleb
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
30-37
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
gleby lekkie
tereny zdegradowane
rekultywacja
Inne
System-identifier
0000011751