Aspekty fenologiczne wybranych zbiorowisk łąkowo-szuwarowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt.:"Rozwój badań nad biologią i hodowlą traw."
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
SGGW
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Aspekty fenologiczne wybranych zbiorowisk łąkowo-szuwarowych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
79-79
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
fenologia zbiorowisk
łąki
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt.:"Rozwój badań nad biologią i hodowlą traw."
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000009634