Wpływ osadu ściekowego oraz odpadowej wełny mineralnej i sposobu jej aplikacji na zawartość i jakość substancji organicznej w rekultywowanym gruncie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Woda
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-942083-9-4
Wydawca
Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wpływ osadu ściekowego oraz odpadowej wełny mineralnej i sposobu jej aplikacji na zawartość i jakość substancji organicznej w rekultywowanym gruncie
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
38-45
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
tereny zdegradowane
rekultywacja
skład frakcyjny substancji organicznej
Inne
System-identifier
0000011750