Emisja metanu podczas chowu zwierząt gospodarskich
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Współczesne problemy energetyki II
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-937255-8-8
Wydawca
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Emisja metanu podczas chowu zwierząt gospodarskich
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
23-29
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
metan
fermentacja jelitowa
odchody zwierzęce
zwierzęta gospodarskie
chów zwierząt
Inne
System-identifier
0000010064