Energetic and economic efficiency of maize straw silage in mesophilic and thermophilic methane fermentation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
2nd International Conference on Energy and Environment: Bringing together Engineering and Economics : 18-19 June 2015, Guimarães, Portugal
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
[University of Minho, School of Engineering]
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Energetic and economic efficiency of maize straw silage in mesophilic and thermophilic methane fermentation
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
300-306
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
biogas
maize straw silage
energy efficiency
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
2nd International Conference on Energy and Environment: Bringing together Engineering and Economics
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000011772