Computer image analysis in the quality in procedure for selected carrot varieties
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Fifth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2013) : 21-22 April 2013, Beijing, China
Data publikacji
2013
ISBN
978-0-8194-9305-7
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Computer image analysis in the quality in procedure for selected carrot varieties
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
art. CID no. 887811
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
computer image analysis
artificial neural networks
vegetables
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Fifth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2013)
Początek konferencji
2013-04-21
Koniec konferencji
2013-04-22
Lokalizacja konferencji
pekin
Kraj konferencji
CN
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000007799
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych