Geobotanical conditions of ecological grasslands on light river alluvial soils
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
131-135
Numer tomu
60
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
habitat
soil conditions
xerothermic grasslands
pl
siedlisko
warunki glebowe
murawy kserotermiczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000011637