Jakość filetów z piersi kurcząt na rynku warszawskim w świetle wybranych wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) 543/2008
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH
ISSN
0084-5477
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
3-8
Numer tomu
579
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Inne
System-identifier
31311