Skuteczność Flupyradifuronu w ograniczaniu liczebności Myzus persicae (Sulzer) w uprawie ziemniaków
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Hemiptera24" : "Mszyce i inne pluskwiaki" : Materiały konferencyjne ; Białowieża, 24-26 czerwca 2015 r.
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Skuteczność Flupyradifuronu w ograniczaniu liczebności Myzus persicae (Sulzer) w uprawie ziemniaków
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
48-48
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Hemiptera : "Mszyce i inne pluskwiaki"
Początek konferencji
2015-06-24
Koniec konferencji
2015-06-26
Lokalizacja konferencji
Białowieża
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000057085