The application of computer image analysis in life science and environmental engineering
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Sixth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2014) : 5-6 April 2014, Athens, Greece
Data publikacji
2014
ISBN
978-162841186-7
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
The application of computer image analysis in life science and environmental engineering
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
art. no. 915911
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
computer image analysis
automated bioassays
water biomonitoring
control of pollution
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Sixth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2014)
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000007651
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych