Allelopatyczne oddziaływanie m-tyrozyny. Badania w ekosystemach i laboratorium
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Biologii (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów / pod red. Grażyny Łaskiej
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-62069-93-4
Wydawca
Polskie Towarzystwo Botaniczne
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Allelopatyczne oddziaływanie m-tyrozyny. Badania w ekosystemach i laboratorium
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
215-226
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
25508