Monitorowanie zawartości związków bioaktywnych i antyżywieniowych w ziarnie zbóż i śrucie rzepaku
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Ulepszanie roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe
Data publikacji
2014
ISBN
83-891172-77-1
Wydawca
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Monitorowanie zawartości związków bioaktywnych i antyżywieniowych w ziarnie zbóż i śrucie rzepaku
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
207-213
Numer rozdziału
5
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Cechy publikacji
Rozdział w monografii
Inne
System-identifier
PX-56988501810641ecf918ed0f