Ocena selektywności i chwastobójczej skuteczności herbicydu Reactor 360 CS w ziemniaku
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
ISSN
0373-7837
EISSN
Wydawca
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
121-127
Numer tomu
268
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
chlomazon
fitotoksyczność
metrybuzyna
plon bulw
zachwaszczenie
ziemniak
en
chlomazone
metribuzin
phytotoxicity
potato
tuber yield
weed infestation
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań była ocena selektywności i chwastobójczej skuteczności herbicydu Reactor 360 CS w ziemniaku odmiany Jelly. Badania polowe przeprowadzono w latach 2010–2012 w Boninie. Herbicyd Reactor 360 CS (substancja aktywna — chlomazon 360 g) powodował lekkie objawy fitotoksycznej reakcji, które zanikły w czasie i nie wpłynęły na wielkość plonu. Najwyższą skuteczność chwastobójczą wykazały środki w roku 2010, który charakteryzował się wysoką wilgotnością po aplikacji testowanych herbicydów. Pielęgnacja chemiczna zapewniała wzrost plonu bulw w porównaniu do ochrony mechanicznej. Stwierdzono istotny wpływ ochrony herbicydowej na wielkość i strukturę plonu bulw.
Język
en
Treść
Aim of this study was to evaluate the selectivity and herbicidal effectiveness of herbicide Reactor 360 CS in potato variety Jelly. The field study was carried out in 2010–2012 in Bonin. The herbicide Reactor 360 CS (active ingredient — chlomazone 360 g) caused a slight symptoms of phytotoxic reaction, which disappeared with the time and did not affect the yield. The highest herbicidal efficacy was observed in 2010. High humidity after application of herbicides was characteristic for this year. Chemical control resulted in a higher tuber yield when compared to the mechanical control. A significant influence of the protection of herbicides on yield and structure of tubers was demonstrated.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
604793