A simple and rapid method of DNA isolation from oilseed rape plants
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Rośliny Oleiste - Oilseed Crops
ISSN
1233-8273
EISSN
2084-5057
Wydawca
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
59-70
Numer tomu
35
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
DNA isolation
DNA quality
RAPD markers
winter oilseed rape
pl
izolacja DNA
jakość DNA
markery RAPD
rzepak ozimy
Streszczenia
Język
en
Treść
Plants of winter oilseed rape (Brassica napus L.) are difficult material for nucleic acid isolation, since they contain large amounts of polyphenols and polysaccharides. One of the most common methods of DNA isolation from phenolics-rich plants is Doyle’s method which, however, is highly time-consuming. The aim of this study was to find an alternative method of DNA isolation from such plants – faster and similarly efficient. Three methods were tested: small scale rapid DNA isolation, NucleoSpin® Plant II kit using a liquid handling workstation (Hamilton), MP FastDNA® Kit. Subsequently the methods were compared to the Doyle’s method. DNA isolation with the “rapid” method after some modifications gave similar results to Doyle’s. DNA samples obtained with both of these methods were tested using RAPD-PCR and SCAR techniques, and the results demonstrated that their quality is comparable. The improvements introduced to the “rapid” method allowed to adjust it to DNA isolation from oilseed rape plants.
Język
pl
Treść
Rośliny rzepaku ozimego (Brassica napus L.) stanowią trudny materiał do izolacji kwasów nukleinowych, ponieważ zawierają dużą ilość związków fenolowych i polisacharydów. Jedną z najczęściej stosowanych metod izolacji DNA z roślin bogatych w związki fenolowe jest metoda Doyle’a; jest ona jednak bardzo czasochłonna. Celem badań było znalezienie alternatywnej metody izolacji DNA z takich roślin – szybszej i równie skutecznej. Testowano trzy metody: szybką izolację DNA na małą skalę, zestaw NucleoSpin® Plant II przy użyciu stacji pipetującej (Hamilton) oraz zestaw MP FastDNA® Kit, a następnie porównywano je z metodą Doyle’a. Izolując DNA metodą „szybką”, po wprowadzeniu pewnych modyfikacji, uzyskano podobne wyniki do metody Doyle’a. Próby DNA otrzymane przy użyciu obu metod przetestowano wykorzystując techniki RAPD-PCR oraz SCAR, których wyniki pokazują, że jakość izolatów jest porównywalna. Zmiany wprowadzone do metody „szybkiej” pozwoliły na dostosowanie jej do izolacji DNA z roślin rzepaku.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
608273
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych