Decision making process in cardiac surgery – concept of building an expert system
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki i Komunikacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Management Systems in Production Engineering
ISSN
2299-0461
EISSN
Wydawca
P.A. NOVA S.A.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
26-30
Numer tomu
nr 1 (9)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Słowa kluczowe
en
expert system
cardiac surgery
knowledge base
decision-making process
pl
system ekspertowy
kardiochirurgia
baza wiedzy
podejmowanie decyzji
Streszczenia
Język
en
Treść
The fundamental goal of modern information technology is to support decision making process in organizations, for both routine and highly complex problems, based on heterogeneous data sources. The main objective of the paper is to present the construction concept of knowledge base for an expert system designed to support the decision making in cardiac surgery. A knowledge-based medical expert system is designed to support decision-making process in cardiac surgery where knowledge from medical guidelines, risk scales, and registries is applied to reason the medical procedure in a particular case scenario.
Język
pl
Treść
Jednym z podstawowych zadań współczesnej informatyzacji organizacji jest wsparcie procesu podejmowania rutynowych, ale i wysoce skomplikowanych oraz opartych na heterogenicznych źródłach danych, decyzji. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji budowy baz wiedzy na potrzeby systemu eksperckiego wspomagającego proces podejmowania decyzji w kardiochirurgii. System ekspertowy oparty na bazach wiedzy pochodzących ze wskazań medycznych, skal ryzyka i rejestrów, ma wspomagać podejmowanie decyzji odnośnie procedur medycznych w poszczególnych przypadkach klinicznych.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
540047