Manikiurzystki i pedikiurzystki jako grupa zawodowa o istotnym ryzyku dermatoz związanych z pracą.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Medycyna Pracy
ISSN
0465-5893
EISSN
2353-1339
Wydawca
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
579-591
Numer tomu
64
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
alergeny
czynniki drażniące
pedikiurzystki
manikiurzystki
praca w wilgoci
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
In recent years occupational skin and respiratory diseases have been more and more frequently diagnosed in small production and service enterprises. The awareness of occupational exposure and its possible health effects among their workers and employers is not sufficient. Beauty salons, in addition to hairdressers and beauticians, frequently employ manicurists and chiropodists. The workers often happen to perform various activities interchangeably. The health status of beauty salons workers has rarely been assessed. The mostnumerous reports concern hairdressers. In this occupational group, the occurrence of skin lesions induced by wet work and frequent allergy to metals, hair dyes and bleaches and perm solutions has been emphasized, while information about health hazards for being a manicurist or pedicurist in beauty salons is seldom reported. The aim of this paper is to present professional activities (manicure and pedicure, methods of nail stylization), occupational exposure and literature data on work-related adverse health effects in manicurists and chiropodists. Wet work and exposure to solvents, fragrances, resins, metals, gum, detergents may cause skin disorders (contact dermatitis, urticaria, angioedema, photodermatoses), conjunctivitis, anaphylaxis, respiratory tract diseases, including asthma. The discussed occupations are also associated with the increased incidence of bacterial (particularly purulent), viral and fungal infections and cancer.
Język
PL
Treść
W ostatnich latach choroby zawodowe skóry i układu oddechowego rozpoznaje się coraz częściej w małych zakładach produkcyjnych i usługowych. Wśród pracowników i pracodawców tych zakładów wiedza na temat narażenia zawodowego oraz ewentualnych skutków zdrowotnych wynikających z tego narażenia jest niewystarczająca. W salonach fryzjersko-kosmetycznych oprócz fryzjerów i kosmetyczek zatrudnione są również manikiurzystki i pedikiurzystki. Często te same osoby wykonują zamiennie różne usługi. Ocenę stanu zdrowia pracowników tych salonów prowadzono rzadko. Najwięcej opisów dotyczy fryzjerek i fryzjerów. Podkreślano występowanie zmian skórnych spowodowanych pracą w środowisku mokrym oraz bardzo częste uczulenia na metale, środki do barwienia i odbarwiania włosów oraz płyny do trwałej ondulacji. Z kolei informacje o skutkach zdrowotnych pracy osób zatrudnionych na stanowiskach manikiurzystek i pedikiurzystek w zakładach fryzjersko-kosmetycznych są nieliczne i fragmentaryczne. Celem pracy jest prezentacja wykonywanych czynności (manikiur i pedikiur kosmetyczny i leczniczy, metody stylizacji paznokci), narażenia zawodowego oraz danych literaturowych o niepożądanych reakcjach chorobowych, związanych z pracą na tych stanowiskach. Praca w mokrym środowisku oraz narażenie na rozpuszczalniki, środki zapachowe, żywice syntetyczne, metale, gumę, barwniki, detergenty może stwarzać ryzyko powstawania zmian skórnych (kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, fotodermatozy), zapalenia spojówek, reakcji anafilaktycznych i chorób układu oddechowego, w tym astmy. W zawodach tych możliwe są również infekcje bakteryjne, zwłaszcza ropne, oraz wirusowe i grzybicze, a także choroby nowotworowe.
Inne
System-identifier
100 326 922
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych