Choroby zawodowe w Polsce wywoływane przez szkodliwe czynniki biologiczne.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
ISSN
0137-7043
EISSN
Wydawca
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
11-13
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
narażenie zawodowe
czynniki biologiczne
statystyka
choroby alergiczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W wykazie chorób zawodowych obecnych jest 8 grup chorobowych powodowanych czynnikami biologicznymi o etiologii alergicznej oraz zakaźnej lub pasożytniczej. Odnośnie do chorób alergicznych w latach 2004-2012 odnotowano niewielką tendencję malejącą (w 2012 r. stanowiły ok. 3,7%). Wśród chorób powodowanych przez czynniki biologiczne i rozpoznanych jako zawodowe dominującą grupę stanowią choroby zakaźne lub pasożytnicze (prawie 30%). W latach 80. i 90. XX w. dominowały WZW, gruźlica i bruceloza, natomiast obecnie należą do nich choroby przenoszone przez kleszcze, w szczególności borelioza, a dopiero na kolejnych miejscach WZW i gruźlica.
Język
EN
Treść
The list of occupational diseases contains 8 disease groups caused by biological agents (allergic and infectious or parasitic diseases). A slightly downward trend was recorded in the number of allergic diseases in 2004- 2012 (in 2012 about 3.7 %). Among the diseases caused by biological agents and recognized as occupational, infectious and parasitic diseases are the dominant group (30%). In the eighties and nineties, viral hepatitis, tuberculosis and brucellosis were the dominant, while now tick-borne diseases, including Lyme disease, are the leaders, followed by hepatitis and tuberculosis.
Inne
System-identifier
100 327 985